Waar staan we voor bij de Talentenhoeve?

Talentenhoeve biedt 6 dagen in de week dagbesteding++ voor kinderen, jongeren en volwassenen.

 

We hebben verschillende programma’s waarin onze 6 domeinen centraal staan. De domeinen zitten verwerkt in onze programma’s zonder echt overheersend en irritant aanwezig te zijn.

 

We bieden binnen de Talentenhoeve 3 verschillende programma’s:

 

Dagbesteding voor jeugd en WMO/WLZ

Een programma voor iedereen met affiniteit voor dieren, die een dagbesteding buiten huis wil of nodig heeft. We wisselen klusjes af met leuke bezigheden. Er komt van alles voorbij met en zonder paarden. Paardrijden, paarden trainen, creatief, sport, workshops en andere dingen. Eigen inbreng in het programma speelt een grote rol.

 

We bieden een programma voor kinderen/jongeren (6-18 jaar) die in het dagelijks leven snel overprikkeld zijn of om gezinsleden te ontlasten. Plezier, inspanning en ontspanning met paarden en andere dieren, met allerlei leuke activiteiten en tijd voor een goed gesprek. Met name de pubers ervaren dat als heel prettig. Deze kinderen/jongeren komen vaak één of twee dagdelen per week.

 

 Daarnaast bieden we een programma voor (jong)volwassenen die niet geschikt zijn voor de arbeidsmarkt. We bieden ze structuur, regelmaat, voldoening en plezier. Wat hun kwaliteit van leven enorm vergroot. Daarin vinden we afwisseling tussen "werk" en plezier heel belangrijk. In een vaste structuur kunnen de deelnemers naast hun dagelijkse vaste klussen ontspannen, sporten, creatief bezig zijn en is er ruimte voor eigen inbreng.

 

Daarnaast coachen we ze indien gewenst bij zaken in het dagelijks leven die ze lastig vinden. Denk aan sociale vaardigheden, relaties, formulieren invullen, financiën op orde brengen, bezoek aan huisarts of andere specialiteit voorbereiden en tal van andere zaken. We nemen onze zorgtaak heel serieus en trekken aan de bel wanneer we signalen waarnemen waar we een zorg over hebben. Daarbij hebben we een goede samenwerking met verschillende hulpverleners en gemeente.

 

Zorg/onderwijs traject

Een (kortlopend) project waarbij kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar die om wat voor reden dan ook even vastlopen op school tijdelijk op de zorgboerderij terecht kunnen.

 

Denk aan kinderen met depressie, trauma, psychiatrische problematiek, pestgedrag of slachtoffer daarvan en tal van andere zaken waardoor het op de basisschool of in het voortgezet onderwijs even niet lukt. We bieden structuur waarbij praktijk en educatie in de breedste zin van het woord wordt afgewisseld met onderwijs.

 

Veel lichaamsbeweging, buiten zijn en omgang met dieren. Wanneer het beter gaat en de rust is hersteld ondersteunen we de kinderen om in kleine stapjes de terugkeer naar school te realiseren. De samenwerking met school is heel groot en school houdt daarbij de regie. In andere gevallen biedt dit programma ook een alternatief wanneer school echt niet lukt en kunnen we het kind naar een passende vervolgplek begeleiden.

 

Onze kinderen/jongeren worden begeleid door een zeer professioneel team bestaande uit SKJ geregistreerd personeel, een ontwikkelingspsycholoog(regiehouder) en orthopedagoog. Daarnaast werken we samen met een grote diversiteit aan professionals. De zorg moet bij het kind passen, dus wij gaan voor de juiste match en behandeling. Wij doen aan resultaat gericht werken met meetbare resultaten.

 

Onze wens is om ook deel uit te maken van het onderwijs/zorg traject. We denken dat vroegtijdige samenwerking met scholen de problematiek sneller in kaart brengt en ons succes vergroot. Daarnaast denken we dat het een enorme verlaging van de zorgkosten tot gevolg kan hebben. Een korte time out op de zorgboerderij, gedrag resetten en gesprekken over de ontstane situatie en gedrag in combinatie met therapeutisch werken en behandelen op de boerderij met de dieren geeft geweldige resultaten. En dan snel weer terug naar school!

Arbeid gerelateerde dagbesteding

 

Een programma voor jongeren en jong volwassenen die een veel grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben dan de gemiddelde persoon, maar wel de potentie om in de toekomst deel te nemen aan het arbeidsproces.

 

Ons programma neemt de deelnemer aan de hand om stap voor stap te leren wat er in het bedrijfsleven van je verwacht wordt, afgewisseld met leuke bezigheden. Daarnaast onderzoeken we met de deelnemer het zelfbeeld en toetsen dat aan de omgeving. We investeren in en sturen op persoonlijke ontwikkeling.

 

Na een intern traject worden er externe stages gelopen en zoeken we aansluiting met bijvoorbeeld een jobcoach.

 

We vinden in alle gevallen samenwerking met verschillende betrokken partijen en ouders/verzorgers erg belangrijk en gaan voor korte lijnen en snel overleg.

 

Wil je meer weten over de Talentenhoeve? Neem eens contact op!

 

zorg@talentenhoeve.nl

0226-359736